Mellan myt och vetenskap

Den jemenitiska Sidr Honey in the Eyes of Science

Under mycket lång tid har den jemenitiska Sidr-honungen varit känd för sina terapeutiska egenskaper och använts för att behandla hälsoproblem som leversjukdomar, magsår och andra magbesvär, andningsstörningar, kosmetiska och hudproblem, och alla typer av inflammationer. Men alla dessa traditionella påståenden om användbarheten av den jemenitiska Sidr-honungen förblev obekräftade. Bara på senare år har äntligen flera vetenskapliga studier undersökt Sidr-honungens medicinska egenskaper, och resultaten var fantastiska. Här är några vetenskapliga forskningsartiklar från olika institut som publicerar resultaten av deras undersökning om de medicinska egenskaperna hos den jemenitiska Sidr-honungen:

Anti-Inflammatory, Antipyretic and Analgesic Effect of the Yemeni Sidr Honey
Topical Wound Healing Properties of the Sidr Honey
Yemeni Sidr Honey vs. Manuka Honey Against MRSA and MSSA Bacteria
Antiapoptotic Effects of Combined Yemeni Sidr Honey and Nigella Sativa Oil
In vitro Clonal Propagation of the Sidr Tree, Ziziphus spina-christi
Yemeni Sidr Honey as Topical Treatment for Cutaneous Leishmaniasis
Therapeutic Properties of Yemen Sidr Honey on Contaminated Skin Wounds
Yemeni Sidr Honey Antibacterial Effect on Pathogenic Wound Bacterial Strain
Vivo-evaluation of Yemen Sidr Honey on Topical Wound Healing Activity